Nivåer

 

Moment i dansen Nivå 1 (1-2 terminer) Nivå 2 (2-3 terminer) Nivå 3 (3-4 terminer)
  I denna nivå är målet att: På den här nivån krävs att du klarar målen från nivå 1. Du kommer bl.a. att få lära dig: På den här nivån krävs att du klarar alla genomgångna moment från nivå 1 och 2. Du kommer bl.a. att få lära dig:
Kroppsuppfattning/
Rörelser/Koordination
- Upptäcka rörelser
– Lära dig koordinera olika delar av kroppen
- Utöva koordinerade rörelser med såväl egen kropp som med partner - På egen hand, och med partner, kunna skapa, uttrycka och koordinera rörelser i dansen
– Isolera kroppsdelar och rörelser
Musikalitet/Takt - Bli familjär med musikaliteten och olika rytmer
– Lära dig olika taktslag i musikaliteten, dvs. att kunna höra takten
- Känna igen de olika rytmerna och känna sig familjär med dem
– Bli bekant med synkoperade takter och rörelser
- Improvisera rörelser till olika takter
– Tolka musiken och utrycka rörelser som passar till den
– Tolka synkoperade takter och ändrade taktmönster
Steg/Förning Tjejer:
– Kunna följa förning av genomgångna grundsteg
– Kunna utföra övningsmoment som shines och footwork
Killar:
– Kunna föra genomgångna grundsteg
Tjejer:
– Utföra dubbelsnurr med preparation
Killar:
– Föra dubbelsnurr med preparation.
Tjejer & Killar:
– Genomföra en på förhand visad koreografi.
– Anamma utlärda rörelser i dansen, t.ex. shines och footwork
– Bli bekant med att dansa på 2:an.

Hur anmäler man sig till en kurs?

Inskrivning sker i samband med prova på lektionen eller via vårt anmälningsformulär.